‘‘Pәncә-2’’ әmәliyyatı  qәtiyyәtlә davam etdirilir

İraqın şimalında davam etdirilәn ‘‘Pәncә-2’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә әlә keçirilәn silah vә sursatlar mәhv edilib.

1253095
‘‘Pәncә-2’’ әmәliyyatı  qәtiyyәtlә davam etdirilir

 

İraqın şimalında davam etdirilәn ‘‘Pәncә-2’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә әlә keçirilәn silah vә sursatlar mәhv edilib.

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyindәn verilәn açıqlamaya görә,  İraqın şimalında davam etdirilәn  ‘‘Pәncә-2’’ әmәliyyatı nәticәsindә separatçı terror tәşkilatına mәxsus  mağara vә sığınacaqlar mәhv edilib. Әmәliyyat zamanı terrorçulara mәxsus silah vә sursat da  әlә keçirilib.

Mәlumatda әlә keçirilәn silah vә sursatların mәhv edildiyi vurğulanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr