ABŞ nümayәndә heyәti Birgә Әmәliyyat Mәrkәzi ilә bağlı Şanlıurfaya sәfәr edәcәk

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Silahlı Qüvvәlәrinin  Avropadakı  komandanının müavini general-leytenant Stiven Tvitin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahında keçirdiyi görüşlәrdәn sonra  Şanlıurfaya sәfәr edәcәk.

1252791
ABŞ nümayәndә heyәti Birgә Әmәliyyat Mәrkәzi ilә bağlı Şanlıurfaya sәfәr edәcәk

 

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Silahlı Qüvvәlәrinin  Avropadakı  komandanının müavini general-leytenant Stiven Tvitin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahında keçirdiyi görüşlәrdәn sonra  Şanlıurfaya sәfәr edәcәk.

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyindәn verilәn açıqlamada Suriyanın şimalında ABŞ ilә koordinasiyalı şәkildә qurulması planlaşdırılan tәhlükәsiz bölgә çәrçivәsindә Şanlıurfada qurulacaq Birgә Әmәliyyat Mәrkәzinin fәaliyyәtә keçirilmәsi ilә әlaqәdar işlәrin davam etdirildiyi bildirilib.

Açıqlamada hәmçinin bu ifadәlәrә yer verilib: ‘‘Bu gün Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Silahlı Qüvvәlәrinin  Avropadakı  komandanının müavini general-leytenant Stiven Tvitin rәhbәrliyindәki nümayәndә heyәti Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahında keçirdiyi görüşlәrdәn sonra Birgә Әmәliyyat Mәrkәzinin qurulması ilә әlaqәdar koordinasiyalı fәaliyyәtlәr hәyata keçirmәk üçün  Şanlıurfaya sәfәr edәcәk’’.Әlaqәli Xәbәrlәr