‘‘Venndam’’, ‘‘Wind Star’’ vә ‘‘Celestyal Olympia’’  adlı kruiz gәmilәri Kuşadasında lövbәr saldı

Aydının Kuşadası rayonu Bahama bayrağı altında üzәn  ‘‘Venndam’’ ilә ‘‘Wind Star’’  vә Malta bayrağı altında üzәn ‘‘Celestyal Olympia’’  adlı kruiz gәmilәrini  qәbul edib.

1252033
‘‘Venndam’’, ‘‘Wind Star’’ vә ‘‘Celestyal Olympia’’  adlı kruiz gәmilәri Kuşadasında lövbәr saldı

 

Aydının Kuşadası rayonu Bahama bayrağı altında üzәn  ‘‘Venndam’’ ilә ‘‘Wind Star’’  vә Malta bayrağı altında üzәn ‘‘Celestyal Olympia’’  adlı kruiz gәmilәrini  qәbul edib.

Kuşadası ‘‘Ege Port’’ limanında lövbәr salan kruis gәmilәri  Kuşadasına  2 min 850-dәn çox  turist gәtirib.

Turistlәr Kuşadasının  tanınmış küçәlәrini gәzәrәk  alış-veriş ediblәr.

Rayona gәlәn turistlәrin әksәriyyәtinin Amerika Birlәşmiş Ştatları   vәtәndaşı olduğu bildirilir.

Qeyd edәk ki, turistlәr İzmirin Efes rayonundakı Mәryәm Ana Evi vә Efes Antik şәhәrini dә ziyarәt ediblәr.

Bu il Marmarisә kruiz gәmilәri vasitәsilә çox sayda turist gәlib.Әlaqәli Xәbәrlәr