İzmirdә 83 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

Mәlumata әsasәn, sahil mühafizә dәstәlәri Dikili qәsәbәsinin Bedemli vә Hayıtlı bölgәlәrindә әmәliyyat keçiriblәr.

1251853
İzmirdә 83 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

 

Türkiyənin İzmir şәhәrinin  Dikili qәsәbәsindә  rezin  qayıqla  Avropaya keçmәyә cәhd göstәrәn 83 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb.

Mәlumata әsasәn, sahil mühafizә dәstәlәri Dikili qәsәbәsinin Bedemli vә Hayıtlı bölgәlәrindә әmәliyyat keçiriblәr.

Sahil mühafizә dәstәlәri tәrәfindәn keçirilәn әmәliyyat zamanı saxlanılan miqrantların hamısı Әfqanıstan vәtәndaşıdır. Onlar arasında 38 uşaq da var.

Qanunsuz miqrantlar müvafiq prosedurdan sonra Miqrasiya Xidmətinin regional idarəsinə aparılıblar.Әlaqәli Xәbәrlәr