"Türkiyә Krımın qeyri-qanuni ilhaqını tanımadı vә tanımayacaq", R.T.Әrdoğan

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan  Türkiyәnin Krımın qeyri-qanuni ilhaqını tanımadığını vә tanımayacağını bildirib.

1249707
"Türkiyә Krımın qeyri-qanuni ilhaqını tanımadı vә tanımayacaq", R.T.Әrdoğan

Prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğan  Türkiyәnin Krımın qeyri-qanuni ilhaqını tanımadığını vә tanımayacağını bildirib.

Rәcәb Tayyib Әrdoğan Ankaraya rәsmi sәfәr edәn Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilә Prezident İqamәtgahında birgә mәtbuat konfransı tәşkil edib.

Mәtbuat konfransında çıxış edәn Rәcәb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘Türkiyә Krımın qeyri-qanuni ilhaqını tanımayıb vә tanımayacaq. Soydaşlarımızın tarixi vәtәni olan Krımdakı mövcudluqlarının davamı, mәdәniyyәtlәrinin vә hüquqlarının  qorunması әsas prioritetlәrimiz arasındadır’’.

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski isә öz növbәsindә Türkiyәnin Krım mәsәlәsindәki mövqeyinә görә Әrdoğana tәşәkkür edib.

‘‘Ukraynanın әrazi bütövlüyü mәsәlәsindәki dәyişmәyәn mövqeyinә görә Türkiyәyә tәşәkkür edirәm’’,-deyә Vladimir Zelenski vurğulayıb.

Türkiyәnin yaxşı qonşu, sәmimi dost vә әhәmiyyәtli strateji tәrәfdaş olduğunu deyәn Vladimir Zelenski Türkiyә ilә olan әlaqәlәrә böyük әhәmiyyәt verdiklәrini deyib.

Vladimir Zelenski hәmçinin qeyd edib ki, türkiyәli biznesmenlәri Ukraynaya dәvәt edirәm.Әlaqәli Xәbәrlәr