Tuncelidә beş terrorçu da zәrәrsizlәşdirilib

Bu barәdә Türkiyәnin Daxili İşlәr Nazirliyi mәlumat yayıb.

1233709
Tuncelidә beş terrorçu da zәrәrsizlәşdirilib

 

 

Türkiyәnin Tunceli şәhәrinin Ovacık bölgәsindә hәyata keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә 5 PKK terrorçusu zәrәrsizlәşdirilib.

Bu barәdә Türkiyәnin Daxili İşlәr Nazirliyi mәlumat yayıb.  Mәlumatda bildirilib ki, ölkә daxilindә keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә Tuncelinin Ovacık bölgәsindә antiterror әmәliyyat keçirilib.

Әmәliyyat çәrçivәsindә hәmçinin terrorçulara mәxsus silahlar mәhv edilib.

Bölgәdә әmәliyyatların davam etdirildiyi bildirilir.Әlaqәli Xәbәrlәr