Rәcәb Tayyib Әrdoğan Aleksandr Lukaşenkonu rәsmi mәrasimlә qarşılayıb

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğanın dәvәti ilә bu gün Türkiyәyә rәsmi sәfәr edib.

1184516
Rәcәb Tayyib Әrdoğan Aleksandr Lukaşenkonu rәsmi mәrasimlә qarşılayıb
Erdogan-Lukasenko1.jpg

 

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğanın dәvәti ilә bu gün Türkiyәyә rәsmi sәfәr edib.

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan belaruslu hәmkarını Prezident İqamәtgahında rәsmi mәrasimlә qarşılayıb.

Mәlumata görә, Әrdoğan vә Lukaşenko tәkbәtәk görüş keçirәcәk vә  heyәtlәr arası görüşlәrә sәdrlik edәcәklәr.

Türkiyә Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumata әsasәn, sәfәr çәrçivәsindә keçirilәcәk görüşlәrdә ikitәrәfli  münasibәtlәrin bütün aspektlәri nәzәrdәn keçirilәcәk vә  iki ölkә arasındakı әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi üçün atila bilәcәk addımlar müzakirә olunacaq.

Görüşlәrdә hәmçinin regional vә beynәlxalq mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsinin aparılması da gözlәnilir.

İki ölkə arasındakı münasibətlərə əhəmiyyətli töhfələr verəcək müxtəlif müqavilələrin imzalanmasının da gündəmdə olduğu səfər çərçivəsində Türkiyə-Belarus Biznes Forumunun keçirilməsi də planlaşdırılır.

Qeyd edәk ki, Әrdoğan vә Lukaşenko görüşlәrdәn sonra birgә mәtbuat konfransında çıxış edәcәklәr.Әlaqәli Xәbәrlәr