Ömәr Çelik ABŞ-a reaksiya göstәrib

Ömәr Çelik Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının mәrkәzi qәrargahında mәtbuat konfransı tәşkil edib.

1177430
Ömәr Çelik ABŞ-a reaksiya göstәrib

 

Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının mәtbuat katibi Ömәr Çelik heç bir xarici dövlәtin hәr hansı bir orqanı vә ya açıqlamasının Türkiyәdә keçirilәn seçki prosesinin nәticәlәrinin legitimliyinin mәnbәyi olmadığını deyib.

Ömәr Çelik Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının mәrkәzi qәrargahında mәtbuat konfransı tәşkil edib.

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Dövlәt Departamentinin mәtbuat katibi Robert Palladinonun Türkiyәdә martın 31-dә keçirilәn bәlәdiyyә seçkilәri ilә bağlı verdiyi açıqlamaya reaksiya göstәrәn Ömәr Çelik deyib: ‘‘ABŞ Dövlәt Departamentinin mәtbuat katibinin Türkiyәdәki seçki prosesilә bağlı verdiyi açıqlamasını qınayırıq’’.

‘‘Heç bir xarici dövlәtin hәr hansı bir orqanı vә ya açıqlaması Türkiyәdә keçirilәn seçki prosesinin nәticәlәrinin legitimliyinin mәnbәyi deyil’’,-deyә Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının mәtbuat katibi vurğulayıb.

Ömәr Çelik seçkilәr ilә bağlı Türkiyәyә gәlәn  Avropa Şurası yerli və regional hakimiyyətlər Konqresinin nümayəndələrinə müraciət edərək bildirib ki,  bizim seçkilәrlә bağlı  tәmin etdiyimiz  mexanizm dünyanın heç bir yerindә yoxdur.

 Әlaqәli Xәbәrlәr