Ruhsar Pekcan Rusiyaya işgüzar sәfәr edib

Mәlumata görә, Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә Rusiya prezidenti Vladimir Putin aprelin 8-dә Moskvada görüşәcәklәr.

1176444
Ruhsar Pekcan Rusiyaya işgüzar sәfәr edib

 

Türkiyәnin Ticarәt naziri Ruhsar Pekcan Rusiyaya işgüzar sәfәr edib.

Mәlumata görә, Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә Rusiya prezidenti Vladimir Putin aprelin 8-dә Moskvada görüşәcәklәr.

Liderlәr Türkiyә-Rusiya Yüksәk Sәviyyәli Әmәkdaşlıq Şurasının iclasına sәdrlik edәcәklәr.

Bu önәmli iclasdan әvvәl Ticarәt naziri Ruhsar Pekcan Rusiyaya işgüzar sәfәr edib.

Ruhsar Pekcan Rusiyada keçirdiyi  görüşlәri çәrçivәsindә bu ölkәnin energetika naziri Aleksandr Novak ilә bir araya gәlib.

Görüşdә ticarәt, energetika vә nәqliyyat mәsәlәlәri әtrafında fikir mübadilәsi aparıblar.Әlaqәli Xәbәrlәr