Mövlud Çavuşoğlu martın 29-da Sergey Lavrovla görüşәcәk

Türkiyәnin Xarici İşlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu martın 29-da rusiyalı hәmkarı Sergey Lavrov ilә Antalyada görüşәcәk.

1171550
Mövlud Çavuşoğlu martın 29-da Sergey Lavrovla görüşәcәk

 

 

Türkiyәnin Xarici İşlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu martın 29-da rusiyalı hәmkarı Sergey Lavrov ilә Antalyada görüşәcәk.

Xarici İşlәr Nazirliyindәn verilәn mәlumata әsasәn, Çavuşoğlu vә rusiyalı hәmkarı Sergey Lavrov martın 29-da keçirilәcәk Türkiyә-Rusiya Yüksәk Sәviyyәli Әmәkdaşlıq Şurasının vә strateji planlaşdırılma üzrә Türkiyә-Rusiya birgә qrupunun VII iclasına sәdrlik edәcәklәr.

İclasda ikitәrәfli әlaqәlәr ilә yanaşı, regional vә beynәlxalq proseslәr әtrafında fikir mübadilәsinin aparılması gözlәnilir.

Toplantıdan sonra Türkiyә Cümhuriyyәti  ilә Rusiya Federasiyasının XİN rәhbәrlәri arasında 2019-2020-ci illәrә dair mәslәhәtlәşmәlәr planı imzalanacaq.

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın da Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilә görüş keçirmәk üçün  aprelin 8-dә Rusiyaya sәfәr etmәsi gözlәnilir.Әlaqәli Xәbәrlәr