Rәcәb Tayyib Әrdoğan 27 mart Beynәlxalq Teatr Günü münasibәtilә açıqlama verib

Türkiyәnin dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan 27 mart Beynәlxalq Teatr Günü münasibәtilә açıqlama verib.

1171043
Rәcәb Tayyib Әrdoğan 27 mart Beynәlxalq Teatr Günü münasibәtilә açıqlama verib

Türkiyәnin dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan 27 mart Beynәlxalq Teatr Günü münasibәtilә açıqlama verib.

Rәcәb Tayyib Ərdoğan  universal dəyərləri müdafiə edən, millətin mәdәni inkişafına və təhsilinə son dərəcə müsbət töhfələr verən, sevgini, hörməti, tolerantlığı әsas götürәn hәr növ sәnәtin Türkiyənin inkişafında və irəliləməsində mühüm rol oynadığını bildirib.

Ərdoğan özünəmәxsus metodları  və ifadə formaları ilə tamaşaçıya xitab edən  teatrın ictimai həyatda fəallığını hər ötәn gün artırdığını ifadә edib.

Ərdoğan açıqlamasında bu ifadәlәrә yer verib: "Mədəniyyət və sənət sahəsindəki zenginliklerimizin yaşadılması, qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün fәaliyyәtlәrimizi davam etdirәcәyik. Dәyәrli teatr sәnәtkarları, teatr işçilәri vә sәnәtsevәrlәri Beynәlxalq Teatr Günü münasibәtilә tәbrik edirәm’’.Әlaqәli Xәbәrlәr