Rәcәb Tayyib Әrdoğan ‘‘Troya Muzeyi’’nin açılış mәrasimindә iştirak edib

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan ‘‘Troya muzeyi’’nin açılış mәrasimindә iştirak edib.

Rәcәb Tayyib Әrdoğan ‘‘Troya Muzeyi’’nin açılış mәrasimindә iştirak edib

 

Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan ‘‘Troya muzeyi’’nin açılış mәrasimindә iştirak edib.

Mәrasimdә çıxış edәn prezident Rәcәb Tayyib Әrdoğan şәhәrin әhәmiyyәtindәn söhbәt açıb.

Muzey sektorunun inkişaf etmәsi üçün çox sayda addımın atıldığını vurğulayan Rәcәb Tayyib Әrdoğan deyib: ‘‘Türkiyәdәki 142 muzey  bәrpa olundu. 52 yeni muzeyin açılışını etdik. Dünyanın әn әhәmiyyәtli muzeylәrindәn biri olan Anadolu Mәdәniyyәtlәr Muzeyi dә bәrpa olundu. Belәliklә  2002-ci ildә 7.4 milyon olan ziyarәtçi sayını 2018-ci ildә 28.2 milyona yüksәltdik’’,-deyә Rәcәb Tayyib Әrdoğan qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr