Türkiyǝ nümayǝndǝ heyǝti ABŞ-a sǝfǝr edǝcǝk

Türkiyǝnin Xarici İşlǝr nazirinin müavini Önalın rǝhbǝrliyindǝki nümayǝndǝ heyǝti  fevralın 5-dǝ Amerika Birlǝşmiş Ştatlarına sǝfǝr edǝcǝk.

1124131
Türkiyǝ nümayǝndǝ heyǝti ABŞ-a sǝfǝr edǝcǝk

 

Türkiyǝnin Xarici İşlǝr nazirinin müavini Önalın rǝhbǝrliyindǝki nümayǝndǝ heyǝti  fevralın 5-dǝ Amerika Birlǝşmiş Ştatlarına sǝfǝr edǝcǝk.

Diplomatik mǝnbǝlǝrin yaydığı mǝlumata görǝ, XİN rǝhbǝrinin müavini Önalın rǝhbǝrliyindǝki nümayǝndǝ heyǝti Türkiyǝ-ABŞ birgǝ işçi qrupunun iclası çǝrçivǝsindǝ ABŞ-a gedǝcǝk.

Mǝlumata görǝ, nümayǝndǝ heyǝtinin  keçirǝcǝyi görüşlǝrdǝ Suriya,  Fǝtullahçı Terror Tǝşkilatı (FETÖ) vǝ separatçı terror tǝşkilatı PKK ilǝ mübarizǝ kimi mǝsǝlǝlǝrin  dǝ müzakirǝ olunması gözlǝnilir.

ABŞ-ın milli tǝhlükǝsizlik mǝsǝlǝlǝri üzrǝ müşaviri Con Bolton (John Bolton), ABŞ-ın beynǝlxalq koalisiya üzrǝ xüsusi nümayǝndǝsi Ceyms Cefri (James Jeffrey) vǝ   ABŞ-ın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Cozef Danforddan (Juseph Dunford) ibarǝt nümayǝndǝ heyǝti 7-8 yanvar tarixlǝrindǝ Türkiyǝyǝ sǝfǝr etmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr