Rәcәb Tayyib Әrdoğan: ‘‘Suriyada DEAŞ yoxdur’’

Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan  Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının Türkiyә Böyük Millәt Mәclisindә keçirilәn grup toplantısında çıxış edib.

1095908
Rәcәb Tayyib Әrdoğan: ‘‘Suriyada DEAŞ yoxdur’’

Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan  Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının Türkiyә Böyük Millәt Mәclisindә keçirilәn grup toplantısında çıxış edib.

Dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan çıxışı zamanı gündәmdәki proseslәri qiymәtlәndirib.

Bәzi ölkәlәrin terror tәşkilatı DEAŞ-la mübarizә bәhanәsi ilә Suriyadakı mövcudluğunu davam etdirdiyini deyәn  Rәcәb Tayyib Әrdoğan bildirib ki, hamı Suriyada öz mәnfәәtini güdür.  Biz risk edәrәk bölgәyә daxil olduq vә terror tәşkilatına әn ağır zәrbәni vurduq. Suriyada DEAŞ yoxdur. Sadecә onun görüntüsü arxasında bir neçә kiçik dәstә var. Türkiyә olaraq bu dәstәnin qalıqlarını bir neçә ay әrzindә tamamilә aradan qaldıracağımızı vәd edirik.

Separatçı terror tәşkilatı PKK-nın Suriya qolu olan YPG-nin yeganә hәdәfinin Türkiyә olduğunu vurğulayan Rәcәb Tayyib Әrdoğan  belә bir tәhdidә  laqeyd yanaşmayacaqlarını  söylәyib.

‘‘Bizim hәdәfimiz ölkәnin tәhlükәsizliyi üçün tәhdid tәşkil edәn terror tәşkilatlarını çokdürmәkdir. Bu müttәfiq  vә strateji tәrәfdaş olduqlarını söylәyәnlәr üçün bir fürsәtdir’’,-deyә Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr