Yunanıstana qeyri-qanuni yollarla keçmәyә çalışan 35  miqrant saxlanıldı

Türkiyәnin Çanaqqala şәhәrinin Ayvacık qәsәbәsindә qeyri-qanuni yollarla Yunanıstanın Midilli adasına keçmәyә cәhd göstәrәn 35 miqrant saxlanılıb.

1094485
Yunanıstana qeyri-qanuni yollarla keçmәyә çalışan 35  miqrant saxlanıldı

Türkiyәnin Çanaqqala şәhәrinin Ayvacık qәsәbәsindә qeyri-qanuni yollarla Yunanıstanın Midilli adasına keçmәyә cәhd göstәrәn 35 miqrant saxlanılıb.

Ayvacık Rayon Jandarm dәstәlәrinin Behramkale kәndinin Kadırqa bölgәsindә keçirdiyi әmәliyyat nәticәsindә çox sayda nizamsız miqrant tutulub.

Keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә saxlanılan miqrantların Әfqanıstan vәtәndaşı olduqları müәyyәnlәşib.

Qeyd edәk ki, saxlanılan miqrantlar әmәliyyatlardan sonra Ayvacık Rayon Miqrasiya idarәsinә tәhvil veriliblәr.Әlaqәli Xәbәrlәr