Türkiyә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olmağa cәhd göstәrәn 51 miqrant saxlanıldı

Türkiyәnin Hatay şәhәrinin Yayladağı vә Altınözü rayonlarında qeyri-qanuni yollarla Suriyadan Türkiyә әrazisinә daxil olmağa cәhd göstәrәn 51 miqrant saxlanılıb.

1074893
Türkiyә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olmağa cәhd göstәrәn 51 miqrant saxlanıldı

Türkiyәnin Hatay şәhәrinin Yayladağı vә Altınözü rayonlarında qeyri-qanuni yollarla Suriyadan Türkiyә әrazisinә daxil olmağa cәhd göstәrәn 51 miqrant saxlanılıb.

Suriya sәrhәdindә patrul vәzifәsi icra edәn birliklәr ölkә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olan miqrantları saxlayıb.

Türkiyә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olan 20  miqrantın Suriya vәtәndaşı olduğu bildirilib.

Altınözü rayonunda keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә isә 31 miqrant tutulub. Miqrantlar keçirilәn әmәliyytlardan sonra Jandarm Komandanlığına tәhvil verilib.Әlaqәli Xәbәrlәr