Türkiyә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olan miqrantlar saxlanılıb

Türkiyәnin Kayseri şәhәrindә ölkә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olan 152 miqrant saxlanılıb.

1071265
Türkiyә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olan miqrantlar saxlanılıb

Türkiyәnin Kayseri şәhәrindә ölkә әrazisinә qeyri-qanuni yollarla daxil olan 152 miqrant saxlanılıb.

Malatya magistral yolunda әmәliyyat keçirәn yol polis xidmәti 20, Van şәhәrinә isә qeyri-qanuni yollarla daxil olan ölkә әrazisinә daxil olan 132 miqrant saxlanılıb.

Әfqanıstan, Pakistan vә Banqladeşdәn olan 152 miqrant keçirilәn әmәliyyatlarından sonra Miqrasiya İdarәsinә tәhvil veriliblәr.

Türkiyәnin Sivas şәhәrindә dә qeyri-qanuni yollarla xaricә getmәyә çalışan 11 miqrant saxlanılıb.

Sivas-Әrzincan maqistral yolunda keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә isә 11 miqrant saxlanılıb.

Miqrantlar keçirilәn әmәliyyatlardan sonra Miqrasiya İdarәsinә tәhvil verilib.Әlaqәli Xәbәrlәr