Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri üç ayda 760 terrorçunu zәrәrsizlәşdirib

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri terror tәşkilatı PKK-ya qarşı әmәliyyatlarını qәtiyyәtlә davam etdirir.

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri üç ayda 760 terrorçunu  zәrәrsizlәşdirib

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri terror tәşkilatı PKK-ya qarşı әmәliyyatlarını qәtiyyәtlә davam etdirir.

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin son üç ay әrzindә ölkә daxilindә vә xaricindә keçirdiyi әmәliyyatlar nәticәsindә 760 terrorçu zәrәsizlәşdirilib.

Terrorçulardan 400-nün İraqın şimalında  vә Kandildә zәrәrsizlәşdirildiyi bildirilib.

Digәr tәrәfdәn ölkә daxilindә keçirilәn әmәliyyatlar da davam edir.

Tәhlükәsizlik xidmәti әmәkdaşlarının Hakkari vә Vanda keçirdiyi әmәliyyatlar nәticәsindә 13 әl qumbarası vә çox sayda silah vә sursat әlә keçirilib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr