Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın İrana sәfәri başladı

Türkiyәnin Dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğanın İranın paytaxtı Tehrandadır.

1045145
Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın İrana sәfәri başladı

Türkiyәnin Dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğanın İranın paytaxtı Tehrandadır.

Әrdoğanı Mehrabad Beynәlxalq hava limanında  İran Sәnayә, Mәdәn vә Ticarәt naziri Mәhәmmәd Şeriatmadari, İran Prezident Aparatının Protokol müdürü Sadık Abdullahi, İranın Ankaradakı sәfiri Mouhammad Ebrahim Taherian Fard  vә Türkiyәnin Tehrandakı sәfiri Rıza Hakan Tekin qarşılayıblar.

Qeyd edәk ki, Dövlәt başçısını sәfәri çәrçivәsindә Milli Müdafiә naziri Hulusi Akar, Xәzinә vә Maliyyә naziri Perat Albayrak vә Prezident Aparatının kammunikasiya işlәri üzrә başçısı Fahrettin Altun müşayiәt edirlәr.

Qeyd edәk ki, Suriya ilә bağlı toplantıda Türkiyә, Rusiya vә İran prezidentlәri iştirak edәcәklәr.Әlaqәli Xәbәrlәr