Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan ABŞ-ı tәnqid etdi

Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Amerika Birlәşmiş Ştatlarının  Fәtullahçı Terror Tәşkilatına (FETÖ) hәr il 800-850 milyon dollar ödәdiyini deyib.

1044886
Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan ABŞ-ı tәnqid etdi

Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Amerika Birlәşmiş Ştatlarının  Fәtullahçı Terror Tәşkilatına (FETÖ) hәr il 800-850 milyon dollar ödәdiyini deyib.

Әrdoğan Türkiyәdә rәsmi sәfәrdә olan Benin prezidenti Patrice Talonla tәkbәtәk vә heyәtlәr arası görüşlәrdәn sonra birgә mәtbuat konfransı keçirib.

Dövlәt başçısı Benin prezidenti Talonla  FETÖ mәsәlәsini dә müzakirә etdiklәrini qeyd edәrәk: ‘‘ FETÖ tәşkilatı  virus kimi  hәr ölkәyә sızır. Benin dә bu ölkәlәrdәn biridir. Maarif Fondunun nümayәndәsi  ötәn ay vәzifәsinә başladı. FETÖ-nün Benindәki әlaqәlәrinin әn qısa zamanda kәsilmәsini  arzulayıram’’ deyib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr