Türkiyәnin Ədliyyə naziri Çin Xalq Respublikasının  Ədliyyə naziri ilә görüşüb

Mәlumata görә, mәtbuat üçün qapalı keçirilәn görüş tәxminәn bir saat davam edib.

1040027
Türkiyәnin Ədliyyə naziri Çin Xalq Respublikasının  Ədliyyə naziri ilә görüşüb

Ədliyyə naziri Əbdülhəmid Gül rəsmi görüşlәr keçirmәk üçün Ankaraya sәfәr edәn  Çin Xalq Respublikasının  Ədliyyə naziri Fu Cınqhua ilə görüşüb.

Mәlumata görә, mәtbuat üçün qapalı keçirilәn görüş tәxminәn bir saat davam edib.

Görüşdә iki ölkә arasındakı әmәkdaşlıq mәsәlәsi  әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.

Qeyd edәk ki, görüşdә Әdliyyә nazirinin müavini Sәlahәddin Menteş  dә iştirak edib.Әlaqәli Xәbәrlәr