Rәcәb Tayyib Әrdoğan ikitәrәfli görüşlәrini davam etdirir

Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Brusseldә keçirilәn NATO sammiti çәrçivәsindә bu gün dә ikitәrәfi görüşlәrini davam etdirir.

Rәcәb Tayyib Әrdoğan ikitәrәfli görüşlәrini davam etdirir

Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Brusseldә keçirilәn NATO sammiti çәrçivәsindә bu gün dә ikitәrәfi görüşlәrini davam etdirir.

Rәcәb Tayyib Әrdoğan Brüsseldә ilk olaraq NATO ölkәlәrinin dövlәt vә hökumәt başçılarının iclasına qatılıb.  Dövlәt başçısı daha sonra İtaliyanın Baş naziri Cuzeppe Konteni (Giuseppe Conte) qәbul edib.

Görüşdәn sonra Әrdoğan Әfqanıstan mövzusunda keçirilәcәk sessiyaya qatılacaq.

Rәcәb Tayyib Әrdoğanın  Fransa, Ukrayna vә Bolqarıstan prezidentlәri ilә dә görüşü nәzәrdә tutulur.

Dövlәt başçısı Әrdoğan günün ikinci hissәsindә isә Әfqanıstan prezidenti vә Yunanıstan Baş naziri ilә bir araya gәlәcәk.

 Mәlumata görә, Rәcәb Tayyib Әrdoğan NATO sammiti başa çatdıqdan sonra Türkiyәyә geri qayıdacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr