‘‘ABŞ verdiyi vәdlәri yerinә yetirәrsә Münbiçdә әmәliyyat aparmağa ehtiyac qalmayacaq’’

Baş nazirin müavini Fikri Işık: ‘‘ABŞ verdiyi vәdlәri yerinә yetirәrsә Suriyanın Münbiç bölgәsindә әmәliyyat aparmağa ehtiyac qalmayacaq’’ deyә qeyd edib.

937704
‘‘ABŞ verdiyi vәdlәri yerinә yetirәrsә Münbiçdә әmәliyyat aparmağa ehtiyac qalmayacaq’’

Baş nazirin müavini Fikri Işık: ‘‘ABŞ verdiyi vәdlәri yerinә yetirәrsә Suriyanın Münbiç bölgәsindә әmәliyyat aparmağa ehtiyac qalmayacaq’’ deyә qeyd edib.

Özәl televiziya kanallarından birinә müsahibә verәn Fikri Işık gündәmdәki vacib mәsәlәlәri qiymәtlәndirib.

Fikri Işık ABŞ-ın daha әvvәl Mümbiçin PKK/PYD-dәn azad edilәcәyi ilә bağlı Türkiyәyә söz verdiyini xatırladıb.

‘‘Hәm ABŞ-ın keçmiş prezidenti Barak Obama, hәm dә hazırki Müdafiә naziri Cim Mattis bu sözü dәfәlәrlә verdilәr. ABŞ  bu sözlәrini tutmaq  mәcburiyyәtindәdir. Şәxsәn mәnә verilәn sözlәr dövlәtin qeydlәrindә var. Dövlәt başçımıza, Baş nazirimizә, Xarici İşlәr nazirinә vә müvafiq orqanlara söz verildi.Verilәn vәdlәr yeninә yetirilmәlidir.Bu addım atılmayacağı tәqdirdә Türkiyә lazım gәlәni yerinә yetirәcәk’’,- deyә Baş nazirin müavini Fikri Işık qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr