Tarixi әsәrlәrin qaytarılması istiqamәtindәki fәaliyyәtlәr davam etdirilir

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Mәdәni, İrsi Araşdırmalar Kommisiyasının nümayәndәlәri  Türkiyədən qaçırılan tarixi əsərlərin qaytarılmasını müzakirә etmәk üçün gәlәn hәftә  Fransa və İngiltərəyə sәfәr edәcәklәr.

907162
Tarixi әsәrlәrin qaytarılması istiqamәtindәki fәaliyyәtlәr davam etdirilir

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Mәdәni, İrsi Araşdırmalar Kommisiyasının sәdri Mustafa İsәn Türkiyәdәn çox sayda tәrixi әsәrin  qaçırıldığını deyib.  

Әsәrlәrin geri qaytarılması istiqamәtindәki fәaliyyәtlәrini davam etdirdiklәrini deyәn Mustafa İsәn: ‘‘Bu mәsәlә ilә bağlı görüşdüyümüz şәxslәr xәcalәt çәkib, üzümüzә baxa bilmәdәn damışırdılar’’ deyә qeyd edib.

Qeyd edәk ki, komissiya bu istiqamәtdәki fәaliyyәtini  mart ayında başa çatdırmağı planlaşdırır.Әlaqәli Xәbәrlәr