Ömәr Çelik bu gün  Brüsselә sәfәr edir

Avropa İttifaqı üzrә nazir Ömәr Çelik bu gün  Belçikanın paytaxtı Brüsselә sәfәr edir.

896862
Ömәr Çelik bu gün  Brüsselә sәfәr edir

Avropa İttifaqı üzrә nazir Ömәr Çelik bu gün  Belçikanın paytaxtı Brüsselә sәfәr edir.

Mәlumata görә, Ömәr Çelik sәfәri çәrçivәsindә Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Frans Timmermans  vә Avropa İttifaqının xarici әlaqәlәr  vә tәhlükәsizlik siyasәti üzrә ali nümayәndәsi Federika Moqerini ilә görüşәcәk.

Görüşlәrdә Türkiyә-Aİ münasibәtlәrinin bütün aspektlәri vә ''Zeytun Budağı'' әmәliyyatının  müzakirә olunacağı bildirilir.Әlaqәli Xәbәrlәr