Milli Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağı Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirildi

2018-ci ilin ilk Milli Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağı sabah Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirildi.

890570
Milli Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağı Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirildi

2018-ci ilin ilk Milli Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağı sabah Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirildi.

Mәlumata görә, yığıncaqda  Afrindәki әmәliyyatlar vә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Suriyanın şimalında yaratmağa çalışdığı terror ordusu da müzakirә edilir.

İclasda hәmçinin yanvarın 19-da başa çatacaq fövqәladә vәziyyәt rejiminin uzadılması mәsәlәsi dә qiymәtlәndirilir.

Milli Tәhlükәsizlik Şurasından sonra Nazirlәr Kabinetinin iclası da dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirilәcәk.

Yığıncaqda terrorla mübarizә mövzusu müzakirә olunacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr