2018-ci ilin ilk Milli Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağı sabah keçirilәcәk

2018-ci ilin ilk Milli Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağı sabah Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirilәcәk.

889627
2018-ci ilin ilk Milli Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağı sabah keçirilәcәk

2018-ci ilin ilk Milli Tәhlükәsizlik Şurasının yığıncağı sabah Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirilәcәk.

Mәlumata görә, yığıncağın gündәmindә Afrindәki әmәliyyatlar vә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Suriyanın şimalında yaratmağa çalışdığı terror ordusu da olacaq.

İclasda hәmçinin yanvarın 19-da başa çatacaq fövqәladә vәziyyәt rejiminin uzadılması mәsәlәsi dә qiymәtlәndirilәcәk.

Milli Tәhlükәsizlik Şurasından sonra Nazirlәr Kabinetinin iclası da dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğanın sәdrliyi ilә keçirilәcәk.

Yığıncaqda terrorla mübarizә mövzusu müzakirә olunacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr