İraqın şimalında keçirilәn әmәliyyatda 2 әsgәr şәhid olub

İraqın şimalında yerlәşәn Avaşin-Basyan bölgәsindә Tәhlükәsizlik qüvvәlәri ilә  terrorçular arasında baş verәn qarşıdurmada iki әsgәr şәhid olub, 1 əsgər ağır yaralanıb.

849259
İraqın şimalında keçirilәn әmәliyyatda 2 әsgәr şәhid olub

İraqın şimalında yerlәşәn Avaşin-Basyan bölgәsindә tәhlükәsizlik qüvvәlәri ilә  terrorçular arasında baş verәn qarşıdurmada iki әsgәr şәhid olub, 1-dә ağır yaralanıb.

Bu barәdә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargahından verilәn mәlumatda bildirilib.

Mәlumatda deyilir: ‘‘Bizi dәrin hüzn vә kәdәrә boğan bu hücumda hәyatını itirәn әziz şәhidlәrimizә Allahdan rәhmәt, ailәlәrinә, Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinә vә Türk xalqında başsağlığı vә sәbr, yaralanan qәhraman әsgәrimizә  şәfa dilәyirik’’.Әlaqәli Xәbәrlәr