Әdliyyә naziri Әbdülhəmid Gül vә amerikalı hәmkarı Jef Sessions arasında telefon danışığı olub

Görüşün qarşı tәrәfin tәlәbi ilә keçirildiyi bildirilir.

842903
Әdliyyә naziri Әbdülhəmid Gül vә amerikalı hәmkarı Jef Sessions arasında telefon danışığı olub

Türkiyәnin әdliyyә naziri Әbdülhəmid Gül vә  ABŞ әdliyyə naziri Jef Sessions arasında telefon danışığı olub.

Görüşün qarşı tәrәfin tәlәbi ilә keçirildiyi bildirilir.

Әldә olunan mәlumata görә, tәrәflәr görüşdә Türkiyә vә ABŞ arasındakı әdliyyә mәsәlәlәrinin mübadilәsi mövzusunu müzakirә ediblәr.Әlaqәli Xәbәrlәr