Binәli Yıldırımın ABŞ-a sәfәri başladı

Türkiyәnin baş naziri Binәli Yıldırım ABŞ-a sәfәr etdi.

842892
Binәli Yıldırımın ABŞ-a sәfәri başladı

Türkiyәnin baş naziri Binәli Yıldırım ABŞ-a sәfәr etdi.

Baş nazir vә onu müşayiәt edәn nümayәndә heyәtinin olduğu tәyyarә Türkiyә vaxtı ilә saat 23.15-dә ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtona 30 dәqiqә mәsafәdә yerlәşәn Andrews Birgә Hәrbi Hava Bazasına endi.

Baş nazir Binәli Yıldırımı Türkiyәnin Vaşinqtondakı sәfiri Sәrdar Kılıcın rәhbәrlik etdiyi diplomatik heyәt qarşıladı.

Qeyd edәk ki, Binәli Yıldırımı sәfәri çәrçivәsindә Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu, enerji vә tәbii sәrvәtlәr naziri Berat Albayrak, Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının Qrup sәdri Mehmet Muş, Türkiyә Böyük Millәt Mәclisinin Konstitusiya Komissiyasının sәdri vә AK Partiyanın İstanbul üzrә millәt vәkili Mustafa Şentop vә AK Partiyanın İstanbul üzrә millәt vәkili Volkan Bozkır müşayiәt edirlәr.

Mәlumata görә, Binәli Yıldırım cümә axşamı  ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Penslә görüşәcәk.Әlaqәli Xәbәrlәr