Şırnakda 1 әsgәr vә 1 kәnd qoruyucusu şәhid olub

Terror tәşkilatı PKK  Şırnak-Cizrә yolunun tәhlükәsizliyini tәmin edәn әsgәrlәr vә kәnd qoruyucularına  hücum tәşkil edib.

817870
Şırnakda 1 әsgәr vә 1 kәnd qoruyucusu şәhid olub

Terror tәşkilatı PKK  Şırnak-Cizrә yolunun tәhlükәsizliyini tәmin edәn әsgәrlәr vә kәnd qoruyucularına  hücum  edib.

Hücum nәticәsindә 1 әsgәr vә 1 kәnd qoruyucusu şәhid olub, 4 kәnd qoruyucusu da yaralanıb.

Bu barәdә tәhlükәsizlik mәnbәlәri mәlumat verib. Mәlumata görә,  hücum nәticәsindә yaralanan  4 kәnd qoruyucusu  Şırnak vә Cizrәdәki xәstәxanalara çatdırılıb.

Qeyd edәk ki, qaçan terrorçuların saxlanılması üçün bölgәdә әmәliyyat keçirilir.Әlaqәli Xәbәrlәr