Numan Kurtulmuş Avropaya xәbәrdarlıq etdi

İstanbulda iş adamları ilә görüş keçirәn  baş nazirin müavini Numan Kurtulmuş  Hollandiyaya  lazımı cavabın verilәcәyini söylәyib.

690410
Numan Kurtulmuş Avropaya xәbәrdarlıq etdi

İstanbulda iş adamları ilә görüş keçirәn  baş nazirin müavini Numan Kurtulmuş  Hollandiyaya  lazımı cavabın verilәcәyini söylәyib.

Numan Kurtulmuş çıxışı zamanı Avropaya artan  irqçilik ilә әlaqәdar xәbәrdarlıq edib.

Baş nazirin müavini Avropada yaşayan Türkiyә vәtәndaşlarının konstitusiya çәrçivәsindә  sәs verәcәklәrini deyib.

Türkiyәli nazirlәrin mәruz qaldığı rәftara toxunan Numan Kurtulmuş: ‘‘Avropalı siyasәtçilәrin  bu addımı dәstәklәmәlәri neo-nasistlәrin işinә yarayacaq vә  bir neçә il sonra  Avropanın mötәdil siyasәtçilәri  öz seçki kampaniyalarını  edә bilmәyәcәk  vәziyyәtә düşәcәklәr’’ deyә qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr