R.T.Әrdoğan 3-cü dәfә Türkmənistan prezidenti seçilәn Q. Berdimuhammedovu təbrik edib

Türkiyәnin dövlәt başçısı  Rəcəb Tayyib Ərdoğan  sәslәrin әksәriyyәtini toplayaraq  3-cü dәfә Türkmənistanın prezidenti  seçilәn Qurbanqulu Berdimuhammedovu  təbrik edib.

672942
R.T.Әrdoğan  3-cü dәfә Türkmənistan prezidenti  seçilәn Q. Berdimuhammedovu  təbrik edib

Bu barәdә Prezident Aparatından verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumata görә, Rәcәb Tayyib Әrdoğan hәmkarına tәbrik mәktubu ünvanlayıb.

Dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan mәktubunda bu ifadәlәrә yer verib: ‘‘Qarşıdakı dövrdә  dә iki qardaş ölkә  Türkiyә vә Türkmәnistan  arasındakı münasibәtlәrin  güclәnmәyә davam edәcәyinә әminәm. Türkmәnistanın qәtiyyәtli  vә iradәli rәhbәrliyiniz altında  tәrәqqi vә rifah yolunda әmin addımlarla irәlilәyәcәyinә  sübhә etmirәm’’Әlaqәli Xәbәrlәr