Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә Antonio Guterres arasında telefon danışığı olub

Türkiyәnin dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә  BMT-nin  baş katibi  Antonio Guterres arasında telefon danışığı olub.

646563
Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә Antonio Guterres arasında telefon danışığı olub

Türkiyәnin dövlәt başçısı Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә  BMT-nin  baş katibi  Antonio Guterres arasında telefon danışığı olub.

Görüş zamanı Kıbrıs danışıqları vә  Suriyadakı son proseslәr müzakirә olunub.

Dövlәt başçısı Türkiyә olaraq Kıbrısda hәr iki icmanı da qane edә bilәcәk әdalәtli, uzunmüddәtli vә әhatәli hәlldәn tәrәf olduqlarını diqqәtә çatdırıb.

A. Guterres dә  Türkiyәnin  Suriyadakı  sәylәrini yüksәk qiymәtlәndirdiyini bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr