Liderlǝrin ‘24 Noyabr Müəllimlər Günü’ münasibǝtiylǝ verdiklǝri mesajlar

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 24  Noyabr  müǝllimlǝr günü münasibǝtiylǝ verdiyi açıqlamada:

616680
Liderlǝrin ‘24 Noyabr Müəllimlər Günü’ münasibǝtiylǝ verdiklǝri mesajlar

 Türkiyənin 2023-ci il hədəfləri, ancaq şüurlu, tǝcrübǝli, milli və mənəvi dəyərləri mǝnimsǝmiş nǝsillǝrlǝ gerçǝklǝşǝ bilǝr.

Tǝhsil  vǝ tǝdris proqramlarına yenǝdǝ baxılacağını ifadǝ edǝn prezident Ərdoğan: “Mənə bir hərf öyrədənin qırx il köləsi olaram” ifadəsində təcəssüm edən ənənənin nümayəndələri olan bizlər, müǝllimlǝrimizǝ ömürümüzün sonuna dǝk minnǝtdar olduğumuzun fərqindəyik. Ölkəmizin hǝr nöqtǝsindǝ bütün çətinliklərə baxmayaraq ǝzm ilǝ vəzifəlǝrini icra edǝn müǝllimlǝrimizǝ hǝr mövzuda dǝstǝyimiz davam edǝcǝk” deyǝ vurğulayıb.

Baş nazir Binali Yıldırım da ölkənin inkişafında müǝllimlǝrin böyük rolu olduğunu ifadǝ edǝrǝk, Bütün müǝllimlǝrin gününü tǝbrik etdiyini vǝ onlara minnǝtdarlığını bildirdiyini qeyd edib.

Təhsil Naziri İsmət Yılmaz da mesajında Müəllimlərin eyni vaxtda mədəniyyəti ucaldan inşa edǝn rǝhbǝrlǝr olduqlarını deyib.

Baş qərargah rǝisi Hulusi Akar da​: "Xalqımızın hər fərdinin doğru hədəflər uğrunda yetişdirilməsi üçün əmək verən müǝllimlǝrimizin gününü tǝbdik edirǝm”.

 Әlaqәli Xәbәrlәr