İzmirdә 64 miqrant saxlanıldı

İzmirin Səlçuk  və Urla  sahillәrindә  64  miqrant  saxlanıldı.

601252
İzmirdә  64 miqrant saxlanıldı

İzmirin Səlçuk  və Urla  sahillәrindә  64  miqrant  saxlanıldı.

Sahil mühafizә dәstәlәrinin Selçuk rayonunun Pamucaq mövqeyindә hәyata keçirdiyi әmәliyyat nәticәsindә Yunan adalarına qeyri-qanuni yollarla keçmәyә çalışan  42-si suriyalı, 7-i dә әfqanıstanlı olmaqla 49 miqrant  saxlanıldı.

Әldә olunan mәlumata görә, Urlada da Yunan adalarına keçmәyә çalışan 15 miqrant saxlanıldı.Әlaqәli Xәbәrlәr