Mövlud Çavuşoğlu telefon diplomatiyasını davam etdirir

Türkiyәnin  xarici işlәr naziri  Mövlud Çavuşoğlunun telefon diplomatiyası davam edir.

587794
Mövlud Çavuşoğlu telefon diplomatiyasını davam etdirir

Mövlud Çavuşoğlu Qvineya xarici işlәr naziri Hadja  Makale və Fransanın xarici işlәr naziri  Jean  Mark Ayraultla telefon әlaqәsi saxladı.

 Hadja  Makalenin tәlәbi ilә hәyata keçirilәn görüşdә  iki nazir Fәtullahçı Terror Tәşkilatı ilә mübarizәdә әmәkdaşlıq  mәsәlәsini   müzakirә ediblәr.

Әldә olunan mәlumata görә, M.Çavuşoğlu-J.M.Ayrault  görüşündә isә  Fransa Senatının gündәmindәki bәrabәrlik  vә vәtәndaşlıq qanun layihәsi, sәfәr proqramı vә Suriyadakı proseslәr müzakirә olundu.Әlaqәli Xәbәrlәr