Rus lider İstanbulda

Rusiya dövlǝt başçısı Vladimir Putin sayca 23-cü Dünya Enerji Konqresinə qatılmaq üzrə, İstanbula gǝlib.

586468
Rus lider İstanbulda

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə birlikdə Konqressǝ qatılan Vladimir Putinin Ərdoğan ilǝ tǝk-bǝtǝk keçirǝcǝyi görüş dünya ictimayyǝti tǝrǝfindǝn maraqla gözlənilir. Görüşdǝ suriya mǝsǝlǝsi müzakirǝ edilǝcǝk.

Rusiya ilə 24 Noyabrda sərhəd pozuntusu edən Rus təyyarəsinin vurulması sǝbǝbiylǝ gǝrginlǝşǝn əlaqələr, prezident Ərdoğanın İyunda təyyarənin pilotunun hǝyatını itirmǝsindǝn kǝdǝr duyduğunu ifadǝ etdiyi açıqlaması nǝticǝsindǝ  yenidǝn normallaşmağa başlamışdı. Ərdoğan Avqust ayında da Rusiyaya   rǝsmi  sǝfǝr    reallaşdırmışdı.  Hǝmun  ziyarǝtdǝn sonra   iki lider keçən ay da, Çində baş tutan G20 zirvə toplantısı çǝrçivǝsindǝ bir araya gǝlmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr