15 İyul çevriliş cǝhdini  araşdırma  komissiyasının üzvlǝri bǝlli olub

Ədalət və İnkişaf Partiyasının millət vəkili Rəşad Pǝtǝk çevriliş cǝhdini araşdırma komissiyası rǝhbǝri seçilib.

583019
15 İyul çevriliş cǝhdini  araşdırma  komissiyasının üzvlǝri bǝlli olub

Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) Fǝtullahçi Terror Təşkilatı Paralel Dövlət İdarǝçiliyi (fǝto/PDY)-nin uğursuzluqla nǝticǝlǝnǝn 15 iyul çevriliş cəhdini Araşdırma Komissiyasına Ədalət və İnkişaf Partiyasının millət vəkili Rəşad Pǝtǝk   rǝhbǝrlik  edǝcǝk. 

Çevriliş cəhdindǝn  sonra  Məclisdə   yaradılan  15 iyul çevriliş cəhdini araşdırma komissiyasının ilk  iclasında,  komissiyanın  sǝdri, sədr müavini,  spiker və katibinin  tǝyin  edilmǝsi   üçün   keçirilǝn  seçki  nǝticǝsindǝ   Sǝlçuk Özdağ  sǝdr  müavini, Mihrimah Belma Satir spiker, Serkan Bayram   isǝ  katib  seçilib. Әlaqәli Xәbәrlәr