Prezident Ərdoğan Yǝhudilǝrin Roş Haşana bayramını  tǝbrik edib

Prezident  Ərdoğan Roş Haşana   bayramı  münasibǝtiylǝ açıqlama verib:

581811
Prezident Ərdoğan Yǝhudilǝrin Roş Haşana bayramını  tǝbrik edib

Prezident  Ərdoğan   bayram  münasibǝtiylǝ verdiyi açıqlamada “İctimai, mədəni, siyasi və bəşəri quruluşumuzdakı müxtəlifliyi zənginlik  hesab  edǝn  bir ənənənin nümayəndələri olan bizlǝr,  vətəndaşlarımızın din, dil, irq, etnik mənşə və inanc ayrı-seçkiliyinə məruz qalmadan, həmişə birlikdə sülh və dinclik çǝrçivǝsindǝ yaşamağa davam etmələri üçün lazımlı sǝyi edirik. Türkiyədə bütün vətəndaşlarımızın öz mədəniyyət, din və ənənələrini  yaşamaları, onların ǝsas hüquqlarıdır. Əsrlərdir mənimsənən bu anlayış  vǝ  mǝntiq Türk millətinin birlik və  hǝmrǝyliyinin   zǝmanǝtidir.  Roş Haşana  münasibǝtiylǝ, başda Yəhudi vətəndaşlarım  olmaqla dünyadakı bütün Yəhudilərǝ  xoşbǝxtlik  arzulayıram”  deyǝ   prezident  Ərdoğan vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr