İbrahim Kalın: “Quldur başçısı Fǝtullah Gülǝn qaytarılmalıdır”

Fetullahci Terror Təşkilatı Paralel Dövlət Tǝşkilatlanması (feto / PDY)-nin quldur başçısı Fətullah Gülənin Türkiyǝyǝ qaytarılması tǝlǝbinǝ lageyd qalanlar bunu şǝhr edǝ bilmiyǝcǝklǝr. Bunu Prezidentin sözçüsü İbrahim Kalın deyib.

538368
İbrahim Kalın: “Quldur başçısı Fǝtullah Gülǝn qaytarılmalıdır”

İbrahim Kalın, xüsusi bir telekanala gündəmədǝki mövzularla ǝlaqǝli verdiyi müsahibǝdǝ 15 iyulda cəhd edilǝn xain çevriliş hadisǝsinǝ toxunub vǝ dünyada xalqın müqavimǝti ilǝ dala oturtulan belǝ bir çevrilişǝ çǝhdin bǝnzǝrinin yaşanmadığını qeyd edib.

Feto/PDY baş qulduru Fətullah Gülənin Türkiyǝyǝ qaytarılması tǝlǝbinǝ dair prosesi dǝ qiymətləndirən İbrahim Kalın, “ABŞ rǝsmi Ankaranın iadǝ tǝlǝbinǝ biganǝ qalarsa, bunu Türk xalqına şǝrh etmǝkdǝ çǝtinlik çǝkǝr” deyǝ vurğulayıb.

Çevrilişǝ cǝhddǝn sonrası siyasi partiya liderlərinin Prezident administrasiyasında bir araya gǝldiyini dǝ xatırladan sözçü “Türk siyasətində belə bir hǝmrǝyliyin sǝrgilǝnmǝsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Liderlǝrin attıqları bu addım,  dövlət tǝrkibinǝ daha  geyri leqal qrupun sızmağa  cǝhdi qarşısında birgǝ siyasǝt izlǝnǝcǝyinin  göstǝricisidir”  deyǝ  vurğulayıb.  Әlaqәli Xәbәrlәr