“Çevriliş  cǝhdinin bazarlara tǝsiri müvǝqqǝti olacaq”: Mərkəzi Bankın rǝhbǝri

Mərkəzi Bankın rǝhbǝri Murat Çǝtinkaya, Fetullahci Terror Təşkilatı Paralel Dövlət Tǝşkilatlanması feto / PDY-nin 15 iyulda çevrilişǝ  cǝhdinin  birjalara  təsirinin  müvəqqəti olacağını bildirib.

538011
“Çevriliş  cǝhdinin bazarlara tǝsiri müvǝqqǝti olacaq”: Mərkəzi Bankın rǝhbǝri

İnflyasiya proqnozunu açıqlamaq üçün tǝşkil etdiyi mətbuat konfransında, görülǝn güçlü tədbirlər sayəsində çevrilişǝ cǝhdin təsirinin bazarlarda  müvəqqəti və məhdud olacağını ifadǝ edǝn Murat Çǝtinkaya maliyyǝ sabitliyini güclǝndirǝcǝk, mǝhz Türk iqtisadiyyatını qlobal sarsıntılardan qoruyacaq güçlü tǝdbirlǝr hǝyata keçirmǝkdǝ  davam edǝcǝklǝrini  vurğulayıb.  

2016, 2017 və 2018-ci ilin inflyasiya proqnozlarını da açıqlayan Murat Çǝtinkaya

 Daha ǝvvǝl hazırlanan hesabatda değişiklik edilmǝdiyini, inflyasiya nisbǝtinin 2016da 7,5% 2017dǝ isǝ 6%, 2018-ci ildə yüzdə 5%  seviyyǝsindǝ olacağını proqnozlaşdırdıqlarını  qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr