Qarşısı alınan çevriliş cəhdindәn sonra əməliyyatlar davam edir

Türkiyədə iyulun15-dә hәyata keçirilәn uğursuz çevriliş cәhdindәn sonra  62-i polis, 5-i әsgәr vә  179-u mülki vәtәndaş olmaqla  246 nәfәr şәhid olub, 134  polis,21  әsgәr, 2 min 30-u  mülki vәtәndaş da  yaralanıb.

536063
Qarşısı alınan çevriliş cəhdindәn sonra əməliyyatlar davam edir

 

Türkiyədə iyulun15-dә hәyata keçirilәn uğursuz çevriliş cәhdindә  62-si  polis, 5-i  әsgәr vә  179-u mülki vәtәndaş olmaqla  246 nәfәr şәhid olub, 134  polis, 21  әsgәr, 2030 mülki vәtәndaş da  yaralanıb.

Hәyata keçirilәn cevriliş cәhdindәn sonra başladılan  istintaq çәrçivәsindә aralarında  әsgәr, polis, hakim, prokuror  vә dövlәt qulluqcularının da olduğu 12 min 652  nәfәr saxlanılıb.

Əməliyyatlardan sonra  mәhkәmәyә tәhvil verilәn  292  polis, 3649  əsgər, 1559  hakim və prokuror, 20  mülkü administrasiya rəhbəri və 93 mülki vətəndaş  mәhkәmәnin qәrarı ilә hәbs olunub. Həbs olunan hərbçilərdən 121-i  generaldır.

 Ədliyyəyə  orqanlarına tәslim edilәn  589 nəfər barәsindә  mәhkәmә nәzarәti qәrarı çıxarılıb, 224 nəfər sərbəst buraxılıb. 6 min 226 nəfər barәsindәki əməliyyatlar isә davam edir.

Çevriliş cәhdinә tәşәbbüs edәnlәrin 24-ü ölü, 49-u yaralı olaraq әlә keçirilib.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr