Qarşısı alınan  çevriliş cəhdindәn sonra əməliyyatlar davam edir

Qarşısı alınan  çevriliş cəhdindәn sonra Fәtullahçı terror təşkilatı (FETÖ) mәnsubu  hüquq-mühafizə qüvvələr və əsgərlərә qarşı  əməliyyatlar davam edir.

531476
Qarşısı alınan  çevriliş cəhdindәn sonra əməliyyatlar davam edir

Qarşısı alınan  çevriliş cəhdindәn sonra Fәtullahçı terror təşkilatı (FETÖ) mәnsubu  hüquq-mühafizə qüvvələr və əsgərlərә qarşı  əməliyyatlar davam edir.

Minlərlə əsgərin  saxlanılması  ilә  әlaqәdar  qәrar alınıb.

Bir sıra şәhәrdә  hәyata keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә  FETÖ-yә dәstәk verdiklәri  sәbәbilә  40  general vә admiral ilә  170 zabit  və zabit heyəti hәbs olunub.

Hәbs olunan  zabitlәrdәn 8-i  isә hәrbi hakim vә prokurordur. 

Ölkә  daxilində 7 min 850 polis vәzifәlәrindәn uzaqlaşdırılıb.

  Aralarında rayon polis rəislərinin də olduğu 10 polis isə həbs olundu.

Bununla yanaşı  ölkә daxilindә  aralarında rayon polis rәislәrinin dә olduğu 10 nәfәr hәbs olunub.

Bu arada FETÖ-nun çevriliş cәhdinә  qarşı  İstanbulun Yeşilköy sәmtindә yerlәşәn  Hәrbi Hava Mәktәbindә  vә yataqxanalarında әmәliyyat hәyata keçirilib

 Terrorla Mübarizә Şöbә İdarәsinin dәstәlәri ilә  çox sayda çevik qüvvә vә  xüsusi tәyinatlı polis binalarında  axtarış aparıb.Әlaqәli Xәbәrlәr