Ukrayna vǝtǝndaşlarının vizasız olaraq Türkiyǝdǝ qalma müddǝti 90 günǝ çıxarıldı

Nazirlǝr Kabinetinin bununla bağlı qǝrarı “Rǝsmi qǝzet”dǝ yayımlanıb.

521326
Ukrayna vǝtǝndaşlarının vizasız olaraq Türkiyǝdǝ qalma müddǝti 90 günǝ çıxarıldı

Ukrayna vatandaşları Türkiyǝyǝ sǝyahǝt etdiklǝri zamanı viza almadan 60 gün müddǝtindǝ qala bilirdi, indi bu müddǝt 90 günǝ çıxarılıb.

Nazirlǝr Kabinetinin bununla bağlı qǝrarı “Rǝsmi qǝzet”dǝ yayımlanıb.

 Xarici İşlər Nazirliyinin mayın 27-dǝ qǝbul etdiyi qǝrara istinadla “Xaricilər və Beynəlxalq Qoruma Qanunu”nun 18-ci bǝndinǝ əsaslanan qətnamədə, ümumi pasport sahibi Ukrayna vətəndaşlarının Türkiyəyə edəcəkləri səyahətlərində 180 gün ərzində bütövlükdə 90 günü keçməmək şǝrtilǝ 60 gün olan vizasız qalma müddǝti 90 günə çıxarılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr