Nusaybindә bir әsgәr şәhid olub

Mardinin Nusaybin  qәsәbәsindә  separatçı terror tәşkilatı  PKK ilә tәhlükәsizlik qüvvәlәri arasında baş verәn qarşıdurma nәticәsindә  1 әsgәr şәhid olub.

491908
Nusaybindә bir әsgәr şәhid olub

Mardinin Nusaybin  qәsәbәsindә  separatçı terror tәşkilatı  PKK ilә tәhlükәsizlik qüvvәlәri arasında baş verәn qarşıdurma nәticәsindә  1 әsgәr şәhid olub.

Terrorçuların tәhlükәsizlik qüvvәlәrinә atәş açması  nәticәsindә  baş verәn qarşıdurmada  ağır yaralanan  әsgәr yerlәşlәşdirildiyi xәstәxanada  edilәn bütün tibbi müdaxilәlәrә baxmayaraq şәhid olub.

Qeyd edәk ki, bölgәdә terror tәşkilatına qarşı әmәliyyatlar isә davam edir.

 Digәr tәrәfdәn  Qarsda  ötәn hәftә terror tәşkilatına qarşı  hәyata keçirilәn  әmәliyyәtlәr zamanı qayadan  yıxılan Serjant Kazım  Ay Әrzurumda müalicә olunduğu xәstәxanada  şәhid olub.

Şәhidin cәnazәsi Әrzurum hәrbi hava limanında tәşkil edilәn mәrasimdәn sonra mәmlәkәti Aksaraya  göndәrilәcәk.Әlaqәli Xәbәrlәr