Terrorla mübarizə qәtiyyәtlә davam edir

Terror tәşkilatı PKK-ya qarşı davam edәn әmәliyyatlar  nәticәsindә Türkiyәnin Merdin şәhәrinin Nusaybin rayonunda  7, Şırnakda isә  2 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.

487183
Terrorla mübarizə  qәtiyyәtlә davam edir

Terror tәşkilatı PKK-ya qarşı davam edәn әmәliyyatlar  nәticәsindә Türkiyәnin Mardin şәhәrinin Nusaybin rayonunda  7, Şırnakda isә  2 terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.

Әmәliyyatlar nәticәsindә  hәmçinin terror tәşkilatına mәxsusu çox sayda silah-sursat әlә keçirilib.

Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, әmәliyyatlar zamanı zәrәrsizlәşdirilәn terrorçu sayı Nusaybindә 354, Şırnakda isә 323-ә çatıb.

 Digәr tәrәfdәn  Kilisin Elbeyli bölgәsindә  terror tәşkilatı DEAŞ-ın Türkiyәdәn  qeyri-leqal yollarla Suriyaya keçmәyә cәhd göstәrәn bir üzvu saxlanılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr