Terrora qarşı mübarizә qәtiyyәtlә davam edir

Türk Silahlı Qüvvәlәri  separatçı terror tәşkilatı PKK-nın İraqın şimalındakı  mövqelәrinә  hava hәrәkatı  tәşkil edib.

485595
Terrora qarşı mübarizә qәtiyyәtlә davam edir

Türk Silahlı Qüvvәlәri  separatçı terror tәşkilatı PKK-nın İraqın şimalındakı  mövqelәrinә  hava hәrәkatı  tәşkil edib.

Gara vә Hakkurk  bölgәlәrindә hәyata keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә  terror tәşkilatına aid hәdәflәr  mәhv edilib.

Әmәliyyat nәticәsindә hәmçinin  tәşkilata mәxsus silah-sursat da  mәhv edilib.

Hәrbi rәsmilәrin verdiyi açıqlamada bildirilib ki: ‘‘Vәzifәsini  uğurla yerinә yetirәn   tәyyarәlәrimiz  bazalarına  qayıdıblar’’.Әlaqәli Xәbәrlәr