“Aİ Türkiyǝ ilǝ bağlı hazırladığı hesabatın etibarı yoxdur”: Bozkır

Avropa İttifaqı işlǝri üzrǝ nazir və Başmüzakereçi Volkan Bozkır, Avropa Parlamentinin Türkiyə ilǝ bağlı hazırladığı hesabatın heç bir hökmünün olmadığını vǝ Avropa Parlamentinə geri qaytarılacağını qeyd edib.

471128
“Aİ  Türkiyǝ  ilǝ bağlı  hazırladığı hesabatın  etibarı yoxdur”: Bozkır

Nazir Bozkır, “Türkiyǝ tarixindǝ utanacaq ǝmǝlimiz olmadı. Bütün arşivlerimiz açıqdır. Bunu araşdıran tǝrǝf tarixçilmǝr olmalıdır. Siyasətçilər tarix yazmaqdan, tarixi hadisəlǝr ilǝ ǝlaqǝli siyasi qərarlar qǝbul etmǝkdǝn imtina etmǝlidilǝr" deyǝ vurğulayıb.

1915-ci ildǝ cǝrǝyan edǝn hadisələr ilə əlaqədar ifadələr dǝ ǝks edǝn hesabatda terror təşkilatı olaraq qəbul edilən PKK-ya tǝrk silah haqda çağırış edilib. Ankara hökuməti ilə Avropa İttifaqı arasında imzalanan sığınacaq axtaran şəxslər razılaşmasına toxunulub vǝ Türkiyənin bu sahǝdǝsi fǝaliyyǝtylǝri yüksǝk qiymǝtlǝndirilib. Türkiyənin dünya ölkǝlǝri arasında ən çox immiqrant qǝbul edǝn ölkə olduğu vurğulanıb. Türkiyǝnin Suriyalı sığınmacılara iş icazəsi verǝn qǝrarı isǝ yüksǝk qiymǝtlǝndirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr