Tǝhlükǝsizlik yığıncağında bölgǝdǝki son vǝziyyǝt müzakirǝ olunub

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan rǝhbǝrliyindǝ dünǝn tǝhlükǝsizlik yığıncağı keçirilib.

464614
Tǝhlükǝsizlik yığıncağında bölgǝdǝki son vǝziyyǝt müzakirǝ olunub

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan rǝhbǝrliyindǝ dünǝn tǝhlükǝsizlik yığıncağı keçirilib.

Әldǝ edilǝn mǝlumata ǝsasǝn, Cümhurbaşqanlığı Kompleksindǝ baş tutan vǝ 2 saata yaxın davam edǝn yığıncağa Baş nazir Әhmǝd Davudoğlu, Baş Qǝrargah rǝisi ordu generalı Hulusi Akar, ǝlaqǝli nazirlǝr vǝ digǝr rǝsmilǝr qatılıb.

Yığıncaqda bölgǝdǝki son vǝziyyǝt müzakirǝ olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr